KONTAKT

Kontakt

Staffi Lontos

kantor, Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

tel 0730 94 92 85

mail: staffi.lontos@svenskakyrkan.se

 

 

Rolf Andersson

tel: 070 675 60 91