KONTAKT

Kontakt


Staffi Lontos

kantor, Husby-Rekarne och Näshulta församlingar

tel 0730 94 92 85

mail: staffi.lontos@svenskakyrkan.seRolf Andersson

tel: 070 675 60 91